Washington tenements, Nov. 1935.  View full size. Photo by Carl Mydans.
  BUY PRINT    Washington tenements, Nov. 1935. Photo by Carl Mydans. | Click image for Comments. | Home | Browse All Photos